#31 ...

Sen satte han sig på badhustrappan där det vårliga havet rullade in.
Nu hörde man nätt och jämt positivet som spelade längst borta i dalen.
Mumintrollet blundade och försökte minnas hur det var när isen flöt
ihop med horisontens mörker.

Tove Jansson, Trollvinter.Jag är missnöjd med valresultatet men tröstar mig med Andres Lokkos samlade texter. Genomtrevlig läsning och fina citat.

Inga kommentarer: