#120 Waiting for the other shoe to drop, in Tampa Bay

För precis ett år och en dag sedan flyttade jag in i min lägenhet på Tullbomsgatan. Det var då min fjärde flytt inom en period på lite drygt tolv månader.

Nu har tolv månader kommit och gått igen och noll flyttar har det blivit. Det känns otroligt skönt. Det känns, i alla fall lite, som hemma.

Borgis och Söder har gett Gävle ett skimmer av hemma och även om jag ofta saknar Umeå och ofta i mitt huvud räknar hur många av mina närmsta vänner som bor i Stockholm (alla utom fyra) så trivs jag här. Lite bättre för var dag som går dessutom.


Allt gott och på återseende.

Inga kommentarer: